top of page
xray.jpg
IMG_4742%20copy_edited.jpg
IMG_6516%25202_edited_edited.jpg

МЕТОДИКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИДИОПАТИЧНА СКОЛИОЗА

Промяната във формата на гръбначния стълб се открива най-често от родителите, като случайна находка при преглед по друг повод или от личния лекар.

 

Характерни белези на сколиозата:

  • едното рамо  изглежда по-високо или по-ниско от другото

  • едното рамо изглежда с по-заоблен контур

  • гръдният кош  изглежда хлътнал и несиметричен

  • главата прави впечатление, че не се намира в средата на раменете

  • талията е неравна или наклонена

  • тазът е наклонен или завъртян настрани

  • единият хълбок е по-високо от другия

  • единият крак изглежда по-къс от другия - въпреки, че дължината на крайниците е еднаква, наклонът на таза е причина за оптичното скъсяване на краката

  • забелязва се нарушаване на походката

l

При установяване на сколиозата е нужна консултация с ортопед. 

Назначават се рентгенови снимки на гръбначен стълб – фас и профил. 

Вашият лекуващ лекар ще направи необходимите измервания:

·       Разположение и големина на сколиотичната кривина и ротацията на прешлените;

·       Подвижността на гръбначния стълб в зоната на кривината;

·       Нивото на костна зрелост на пациента – сколиозата като заболяване се развива и прогресира в периода на костен растеж. 

Консултацията и наблюдението от специалист са необходими за правилното проследяване на процеса и взимане на навремени информирани решения от родителите и лекарският екип. 

МЕТОДИКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИДИОПАТИЧНА СКОЛИОЗА 

·       Наблюдение – този тип лечение се отнася за пациенти с големина на кривината до 20 градуса. Проследява се за евентулна прогресия с периодични прегледи, рентгенови снимки. Рехабилитация по утвърдени методики. Специализираните кинезитерапевтични процедури са подходящи за деца над 10-годишна възраст с установена сколиоза до 40 градуса. 

·       Корсетолечение - назначава се при пациенти с гръбначно изкривяване от 25 до 50 градуса. Корсетите са специализирани индивидуално изработени медицински изделия, които имат за цел да спрат прогресията на заболяване и да коригират сколиотичната кривина. Успеха на лечение с корсет е свързан с продължителността на носене на медицинското изделие – 16-23 часа на денонощие.

·       Оперативно лечение – показанията за оперативно лечение са тежки над 50 градуса сколиотични кривини, бързо прогресиращи, при пациенти с незавършен растеж, както и „неприемливи“ за пациента деформации.

bottom of page