top of page

ИНФОРМАЦИЯ И ПОДКРЕПА

Разбираме предизвикателствата и сме тук да ви подадем ръка

Сколиозата засяга 2-4% от населението на планетата, обхваща изцяло детската и юношеска популация, без да се отчита расата и социалния статус. Основната възраст на появата на сколиоза е 10-15 години, като се среща по често при женския пол. Както и жените имат осем пъти по-голяма вероятност да прогресират до величина на кривата, която изисква лечение.

Сколиозата може да повлияе на качеството на живот с ограничена активност, болка, намалена дихателна функция или намалена самооценка.

По-голямата част от хората в това състояние се очаква да се нуждаят само от физиотерапевтично лечение, с което заболяването да се стопира и подобри състоянието. Проблемът е, че не знаем кои ще претърпят развитие на заболяването и в каква степен то ще се развие. Всяка година пациентите със сколиоза правят повече от 15 000 посещения в лекарски кабинети. Приблизително 1 000 деца са поставени в коригиращи корсети за сколиоза и около 300 деца са насочени за оперативно лечение на гръбначния стълб.

Лекарите, които се опитват да лекуват тази деформация на гръбначния стълб от векове, квалифицират около 85% от случаите като идиопатични (без доказан първо причинител). Следователно животът на пациента със сколиоза се изпълва от много неизвестни.

Сколиозата е мултифакторно нарушение, което изисква мултидисциплинарни изследвания и лечение за постигане на позитивен резултат.

Не сте сами в пътуването си да живеете със сколиоза. Има много често срещани проблеми, с които се сблъсква всеки пациент със сколиоза, но вашата лична история и опит с тази деформация на гръбначния стълб са уникални. Следователно ние вярваме, че информацията и подкрепата са от съществено значение за вземането на информирани решения, които трябва да се вземат в процеса на лечението.

Сколиозата засяга 2-4% от населението на планетата, обхваща изцяло детската и юношеска популация, без да се отчита расата и социалния статус. Основната възраст на появата на сколиоза е 10-15 години, като се среща по често при женския пол. Както и жените имат осем пъти по-голяма вероятност да прогресират до величина на кривата, която изисква лечение.

Сколиозата може да повлияе на качеството на живот с ограничена активност, болка, намалена дихателна функция или намалена самооценка.

По-голямата част от хората в това състояние се очаква да се нуждаят само от физиотерапевтично лечение, с което заболяването да се стопира и подобри състоянието. Проблемът е, че не знаем кои ще претърпят развитие на заболяването и в каква степен то ще се развие. Всяка година пациентите със сколиоза правят повече от 15 000 посещения в лекарски кабинети. Приблизително 1 000 деца са поставени в коригиращи корсети за сколиоза и около 300 деца са насочени за оперативно лечение на гръбначния стълб.

Лекарите, които се опитват да лекуват тази деформация на гръбначния стълб от векове, квалифицират около 85% от случаите като идиопатични (без доказан първо причинител). Следователно животът на пациента със сколиоза се изпълва от много неизвестни.

Сколиозата е мултифакторно нарушение, което изисква мултидисциплинарни изследвания и лечение за постигане на позитивен резултат.

Не сте сами в пътуването си да живеете със сколиоза. Има много често срещани проблеми, с които се сблъсква всеки пациент със сколиоза, но вашата лична история и опит с тази деформация на гръбначния стълб са уникални. Следователно ние вярваме, че информацията и подкрепата са от съществено значение за вземането на информирани решения, които трябва да се вземат в процеса на лечението.

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Препоръчват се ежегодни профилактични прегледи с цел ранно откриване на сколиоза и предотвратяване на прогресираща деформация на гръбначния стълб. Повишаване осведомеността за сколиозата, за да се информира обществеността, Осигуряване на подкрепа и ресурси на пациентите чрез писмени материали, консултации със специалисти и онлайн услуги, които помагат за образованието и ангажирането на пациентите и семействата им. Насърчаване на сътрудничеството и комуникацията между научните, медицинските, здравните и пациентските общности за насърчаване на индивидуализираната грижа за пациентите, утвърдена чрез научноизследователски изследвания, които в крайна сметка водят до причината, превенцията и лечението на сколиозата.

bottom of page